• น้ำมันหล่อเย็น   เบอร์ 6210T ยี่ห้อ FUCHS ขนาด 18 ลิตร

น้ำมันหล่อเย็น เบอร์ 6210T ยี่ห้อ FUCHS ขนาด 18 ลิตร

  • รหัส : FUC-CUTOIL-6210-18L
  • ยี่ห้อ : FUCHS

2,750.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

น้ำมันหล่อเย็น เบอร์ 6210T ยี่ห้อ FUCHS ขนาด 18 ลิตร น้ำมันแปรรูปโลหะหรือน้ำมันหล่อเย็นแบบผสมน้ำ เป็นน้ำมันหล่อเย็นแบบพื้นฐาน ( Milky) สามารถใช้งานทั่วไป โดยก่อนใช้จะต้องผสมน้ำในปริมาณ (1 : 20)

คุณสมบัติสินค้า

 น้ำมันหล่อเย็น   เบอร์ 6210T ยี่ห้อ FUCHS ขนาด 18 ลิตร

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำมัน และน้ำ โดยมีอัตราส่วนน้ำมันมากกว่าน้ำ โดยทั่วไปประมาณ 60-90% ด้วยการเติมสารที่ทำให้น้ำมันละลายรวมตัวกับน้ำ หรือเรียกว่า อิมัลซิไฟเออร์
     เป็นการนำข้อดีของน้ำมัน และน้ำเข้าด้วยกัน
  • เหมาะสำหรับงานเบา และงานปานกลาง มีข้อเสียคือ อายุใช้งานน้อย เน่าเสียง่าย ชิ้นส่วนโลหะเกิดสนิม
  • เหมาะสำหรับวัสดุ Aluminum, Cast Iron, Mild Steel โดยเมื่อผสมน้ำแล้วมีค่า PH ระหว่าง 8.9 - 9.4
  • ขนาดบรรจุ 18 ลิตร