• TPI 197 ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ

TPI 197 ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ

  • รหัส : 10902030039
  • ยี่ห้อ : TPI

120.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

คุณสมบัติสินค้า

ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมมอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและงานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก

 Click