• SAFETY NET ตาข่ายกันตก เชือกไนล่อน ( สีเขียวเข้ม )
 • SAFETY NET ตาข่ายกันตก เชือกไนล่อน ( สีเขียวเข้ม )

SAFETY NET ตาข่ายกันตก เชือกไนล่อน ( สีเขียวเข้ม )

 • รหัส : SFT-NET-1-1/2

ราคาปกติ 4,500.00 บาท

4,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ตาข่ายกันตก (SAFETY NET)(380/15) ขนาด ตา 1-1/2x 300 กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร (ม้วน) ผลิตจาก High Density Polyethylene เป็นเชือกไนล่อน เป็นอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้าง ตาข่ายกันตก Safety Net ยังช่วยป้องกันเศษวัสดุในที่ก่อสร้างไม่ให้ตกหล่นลงมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่ข้างล่างได้

คุณสมบัติสินค้า

 ตาข่ายกันตก SAFETY NET

 • ตาข่ายกันตก SAFETY NET ขนาดความกว้าง 6 x 30 เมตร
 • รูมองตาข่ายยาว 1.5 x 1.5 cm.
 • ขนาดเบอร์เชือก 380/15 mm. 
 • เชือกไนล่อนคุณภาพสูง เหนียว ทนทาน
 • วัตถุดิบทำมาจากพลาสติกเกรดเอ คัดพิเศษ
 • เคลือบสารป้องกัน UV
 • มัดตาเชือกด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง ไม่มีหลุด
 • ใช้สำหรับงานเกษตรกรรม เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา หรืองานชนิดต่างๆทั่วไป
 • มัดละประมาณ 25-30 กก.