Online on Tools

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้า
ด้วยเงินสดโดยชำระกับพนักงาน
ส่งสินค้าได้โดยตรงเมื่อท่าน
ได้รับสินค้าและตรวจรับสินค้า
เรียบร้อยแล้ว

ชำระผ่านธนาคาร

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารหรือการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
ผ่านทางหน้าเคาเตอร์ธนาคารหรือ ตู้ ATM ได้และเมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
แจ้งการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน โดยการ FAX ที่เบอร์ 038-967-991
หรือ Email ที่ admin@vcsalltools.com

บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงิน
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทของบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด เงินฝากกระแสรายวัน สาขาระยอง 140-1-06630-2
ธนาคารกรุงเทพ บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด เงินฝากออมทรัพย์ สาขามาบตาพุด 443-072707-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด เงินฝากกระแสรายวัน สาขาระยอง 523-3-03045-0
ธนาคารยูโอบี บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด เงินฝากกระแสรายวัน สาขาระยอง 750-3-01125-9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด เงินฝากออมทรัพย์ สาขาระยอง 150-1-68703-4
ธนาคารทหารไทย บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด เงินฝากกระแสรายวัน สาขาระยอง 628-1-00013-0