Online on Tools

การจัดส่งสินค้า

 • โดยบริษัท VCSASIA

  พื้นที่จังหวัดระยอง จัดส่งฟรี !!

 • ไปรษณีย์ไทย

  ลงทะเบียน 50 บาท
  (ระยเวลา 3-7 วัน)
  EMS 100 บาท
  (ระยเวลา 2-3 วัน)
  เฉพาะสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 2กก.

 • KERRY LOGISTICS

  100 บาท (ระยเวลา 2-3 วัน)
  ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง
  เพิ่ม 50 บาท
  ขนาดกว้าง + ยาว+ สูงไม่เกิน 180 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 25กก.

 • LOGISTICS

  สั่งซื้อปริมาณมาก หรือเต็มเที่ยว
  สามารถเลือกบริการส่งรับ LOGISTICS ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่