Online on Tools

V.WAREHOUSE

คลังสินค้าใหม่สำหรับมืออาชีพ

คลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดระยองเป็น
คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน และใช้เป็น
Mini Factory สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

ตั้งบนพื้นที่ 10 ไร่ พร้อมด้วยระบบ
ความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ลานจอดรถ
Trailer นับสิบคัน ทางเข้าออกสะดวก