Online on Tools

การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
25เม.ย.

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2559 ทางบริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนในบริษัท ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย คุณชฐิพัฒน์ มนอยู่พะเนา (จป.วิชาชีพ) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตพนักงานทุกท่าน ความปลอดภัยในรายบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญและการให้พนักงานทุกคนทราบวิธีการป้องกันภัย หรือปกป้องตนเองและบริษัทฯ จากอันตรายที่อาจเกิดได้ในที่ทำงาน จึงได้จัดตั้งให้เกิดการอบรมเรื่องความปลอดภัยฯขึ้นในครั้งนี้ การอบรมในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่จะทำให้พนักงานของเรามีคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้น บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

พิมพ์หน้านี้