Online on Tools

ซิก้า สร้างช่างมืออาชีพ Build Professional by Sika

ซิก้า สร้างช่างมืออาชีพ  Build Professional by Sika
16พ.ย.

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา ซิก้า สร้างช่างมืออาชีพ  Build Professional by Sika  จัดขึ้นโดย บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด  และขอขอบคุณ บ.ซิก้า ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของเราตลอดมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Classic Kameo บรรยากาศของงานที่เป็นไปอย่างกันเอง สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้ที่ลูกค้าได้รับจากประสบการณ์ใช้งานจริงจากผลิตภัณฑ์ซิก้า โดยทางบริษัท วีซีเอสเอเชีย และซิก้า ได้จัดให้มีการแข่งขันปูกระเบื้องในงาน  

พิมพ์หน้านี้